Деректемелер
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ - да шоғырландырылған шот:
Бенефициар «Еуразиялық капитал» АҚ
БСН 041040001463
Бенефициар банкі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
ЖСК KZ067660000262161001
БСК CEDUKZKA
КБе 15
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
KZT шоғырландырылған шот:
Бенефициар:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
"Еуразиялық Капитал" АҚ
БСН 041040001463
Бенефициар банкі "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
ЖСК KZ186010131000141921
БСК HSBKKZKX
КБе 15
USD шоғырландырылған шот:
Бенефициар:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
JSC «Eurasian Capital»
БСН 041040001463
Бенефициар банкі JSC Halyk Bank
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ916010131000141965
Делдал банкі The Bank of New York Mellon., Corr. account № 8900372605
SWIFT/BIC IRVTUS3N
КБе 15
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
KZT шоғырландырылған шот:
Бенефициар:
«Банк ЦентрКредит» АҚ
"Еуразиялық Капитал" АҚ
БСН 041040001463
Бенефициар банкі «Банк ЦентрКредит» АҚ
ЖСК KZ128562203104816213
БСК KCJBKZKX
КБе 15
USD шоғырландырылған шот:
Бенефициар:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
JSC «Eurasian Capital»
БСН 041040001463
Бенефициар банкі BANK CENTERCREDIT
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ508562203204816224
Делдал банкі The Bank of New York Mellon., Corr. account № 8900587520
SWIFT/BIC IRVTUS3N
КБе 15