Көмек көрсету орталығы: +7 (727) 333 40 20

"Еуразиялық Капитал" АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу туралы хабарлама

Осымен,"Еуразиялық Капитал" АҚ 2019 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі "Еуразиялық Капитал" АҚ №31 акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуді жүргізгенін хабарлайды.

 

«Еуразиялық Капитал» хабарлайды

2019 жылғы 17 қыркүйекте "Еуразиялық Капитал" АҚ-ның жалғыз акционері Қоғамның жай жарияланған акцияларының жалпы санын 1 млн-нан 2 млн данаға дейін ұлғайту туралы шешім қабылдады.

 

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

  1. Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Жоқ.
  2. Мәміле жасалған күн: 06.09.2019 жыл.
  3. Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады): Жоқ.
  4. Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды: Жоқ.
  5. Келісім-шарт нөмірі: № 53.
  6. Мәміле мәні: 2015 жылдың 26-ақпанындағы № 53 андеррайтингілік қызмет көрсету шартына № 3 қосымша келісім;
  7. Мәміле тараптары: «Еуразиялық Капитал» АҚ (БСН 041040001463), «Еуразиялық банк» АҚ (БСН 950240000112).
  8. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 06.09.2019 жылы

Компаниясы туралы

АҚ «Евразиялық Капитал»

Компаниясы туралы Біз, компаниялардың және жеке инвесторлардың активтерін инфляция мен девальциядан сақтауға әрі оларды (7 -30 күн) ішінде көбейтуге көмек көрсетеді.

Соңғы жаңалықтар

Байланыс:

 АҚ «Евразиялық Капитал»

 Алматы, Желтоқсан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz