Көмек көрсету орталығы: +7 (727) 333 40 20

Қоғамның мүдделілігін тудыратын акционерлік қоғаммен жасалған мәмілелер туралы акпарат.

 1. Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Жоқ.
 2. Мәміле жасалған күн: 15.11.2019  жыл.
 3. Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады): Жоқ.
 4. Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды: Жоқ.
 5. Мәміле нөмірі: № 16-18-01-2019-7785
 6. Мәміле мәні: Көлікті ерікті сақтандыру шарты.
 7. Мәміле тараптары: «Еуразиялық Капитал» АҚ (БСН 041040001463), «Евразия» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (БСН 950540000024).
 8. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 14.11.2019 жыл.

 

Қоғамның мүдделілігін тудыратын акционерлік қоғаммен жасалған мәмілелер туралы акпарат.

 1. Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Жоқ.
 2. Мәміле жасалған күн: 08.11.2019 жыл.
 3. Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады): Жоқ.
 4. Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды: Жоқ.
 5. Мәміле нөмірі:  № 16-27-2017-100
 6. Мәміле мәні: Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы келісім-шарт.
 7. Мәміле тараптары: «Еуразиялық Капитал» АҚ (БСН 041040001463), «Евразия» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (БСН 950540000024).
 8. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 08.11.2019 жыл.

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат.

 1. Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Жоқ.
 2. Мәміле жасалған күн: 30.09.2019 жыл.
 3. Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады): Жоқ.
 4. Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды: Жоқ.
 5. Келісім-шарт нөмірі:  № 08-15-2019-450
 6. Мәміле мәні: № 08-15-2019-450 Жалдау шарты
 7. Мәміле тараптары: «Еуразиялық Капитал» АҚ (БСН 041040001463), «СК «Евразия» АҚ  (БСН 950 540 000 024).
 8. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 30.09.2019  жыл.

 

Компаниясы туралы

АҚ «Евразиялық Капитал»

Компаниясы туралы Біз, компаниялардың және жеке инвесторлардың активтерін инфляция мен девальциядан сақтауға әрі оларды (7 -30 күн) ішінде көбейтуге көмек көрсетеді.

Соңғы жаңалықтар

Байланыс:

 АҚ «Евразиялық Капитал»

 Алматы, Желтоқсан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz